อีซี่มันนี่ จัดกิจกรรม CSR ส่งความสุข “สูงวัยสุขใจ มอบรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ”
SHARE
21/08/2018
บริษัทตั้งธนสิน จำกัด (โรงรับจำนำในเครืออีซี่มันนี่) นำโดยจารึก เหล็กพรหม ผู้จัดการประจำ
สำนักงานใหญ่ ช่วยงานตรวจและพนักงานบริษัทฯ จัดกิจกรรม CSR “สูงวัยสุขใจ มอบรอยยิ้ม
ให้ผู้สูงอายุ"  จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคของใช้จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนา
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วย
เหลือสังคมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
แก่ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา โดยมีศศิกัญญา พระบาลี เจ้าหน้าที่กิจกรรม ให้การต้อนรับ
เมื่อเร็วๆนี้
หมวดข่าวสารและสาระน่ารู้