contactus สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(Time Attendance) (1 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • บันทึกข้อมูลตารางกะการทำงาน
 • บันทึกข้อมูลใบลา
 • ตรวจสอบรายงานการมาทำงาน
 • บันทึกค่าล่วงเวลา
 • บันทึกข้อมูลสวัสดิการ
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (1 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • รับผิดชอบงานเอกสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • ติดต่อประสานงาน Supplier และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน เเละภายนอก
 • รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • หากมีความรู้เรื่องงานก่อสร้าง หรืองานด้านไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่กราฟฟิก (3 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • ร่วมงานกับทีม Digital Marketing เพื่อสร้างสรรค์งาน คอนเทนต์ โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ
 • ปรับแต่งรูปภาพสินค้าเพื่อสร้าง emotional ให้กับสินค้า
 • มีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการ Live ผ่านช่องทาง Facebook Page
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator,Photoshop,Motion VDO ต่างๆได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook Instragram 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอได้ในระดับดี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าประจำสาขา (10 อัตรา) 12,000 บาท
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • อุดรธานี เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี ระยอง สมุทรปราการ ชลบุรี
รายละเอียดงาน
 • พิมพ์ตั๋ว คีย์ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลสินค้าที่ลูกค้านำมาจำนำ
 • คิดดอกเบี้ย รับชำระดอกเบี้ย ขายทรัพย์หลุดจำนำ
 • ทำรายงานประจำวัน และรายงานประจำเดือน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีใจรักงานบริการ ซื่อสัตย์ อดทน
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด (1 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • ดูแลส่วนงาน กลยุทธการขายและการตลาด จัดทำเป้าหมายและกลยุทธ์แผนการตลาด
 • กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับองค์กร
 • กำหนดทิศทางและวางแผนการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถด้านการโฆษณา คิดข้อความ เขียนบทความ และสื่อสารกับผู้ชม
 • มีประสบการณ์ด้านกา่รตลาดออนไลน์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
IT Support (7 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาของผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
 • ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • รับเรื่องและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของฝ่าย IT
 • รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ ของฝ่าย IT
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์/สารสนเทศ
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่การเงิน (1 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • ติดต่อประสานงานกับสาขา,ธนาคารและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามใบเสร็จและค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
 • รับผิดชอบวงเงินสดย่อย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบอดทน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ (Microsoft , อื่นๆ)
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่กฏหมาย (2 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • จัดเตรียมงานเอกสารต่างๆภายในแผนก
 • ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น สรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความระเอียดรอบคอบ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่บัญชี (2 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • จัดทำเตรียมข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อมูลด้านบัญชีและการเงินเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
 • 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • 3. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางบัญชีเป็นอย่างดี
 • 4. ปิดงบการเงินได้สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
วิธีการสมัคร
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง
บริการรับจำนำทรัพย์

เงินง่าย ได้ชัวร์

อีซี่มันนี่ สถาบันสินเชื่อทางเลือกที่มอบความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการประเมินทรัพย์และรับเงินกลับไปภายใน 3 นาที สำหรับทรัพย์ประเภททองคำ ไม่ต้องรอคิวนาน ประเมินเสร็จรับเงินทันที ภายใต้สโลแกน “อีซี่มันนี่ เงินง่าย ได้ชัวร์”

Easy Money Shop

อีซี่มันนี่ช้อป แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมือสอง สภาพดี ราคาดีที่สุด

เราเชี่ยวชาญการคัดสรรสินค้าคุณภาพดี ด้วยเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมถึง 28 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค รวม 52 สาขาทั่วประเทศ เราจึงเป็นศูนย์รวมสินค้ามือสองของแท้ ราคายุติธรรม อีซี่มันนี่ คือ โรงรับจำนำรับจำนำรูปแบบทันสมัยที่ใหญ่ที่สุด

ประเมินราคาออนไลน์

ตรวจสอบและทราบมูลค่าจำนำทรัพย์ของคุณได้ง่ายๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยข้อมูลที่แม่นยำจากผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์ในวงการมามากกว่า 10 ปี พร้อมรับประกันราคาเมื่อนำมาจำนำกับเรา ผ่านทาง Mobile Application ทั้งบน และ

ประเมินราคาออนไลน์
ประเมินราคาออนไลน์
ประเมินราคาออนไลน์
ส่งดอกเบี้ยออนไลน์
Easy Smart

ตรวจสอบสถานะตั๋วจำนำของคุณผ่าน Application ได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมการแจ้งเตื่อนเพื่อให้ไม่พลาดทุกงวดชำระ ง่ายๆ แค่โหลดทั้งใน และทาง