ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร โรงรับจำนำอีซี่มันนี่
Easy Money Shopping Easy Money Shopping
สมัครงานกับโรงรับจำนำอีซี่มันนี่

สมัครงาน

ช่างภาพ (2 อัตรา) 15,000 บาท
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • ถ่ายภาพสินค้า, จัดการไฟล์ภาพ, จัดองค์ประกอบภาพ/แสง/สี
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่อาวุโสตรวจสอบภายใน (10 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายและสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 • จัดทำกระดาษทำการเพื่อบันทึกขั้นตอนและผลการตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
 • 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • 3. มีความละเอียดรอบคอบ
 • 4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(เงินเดือน/อบรม/สรรหาว่าจ้าง) (3 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • บันทึกข้อมูลตารางกะการทำงาน/ใบลา/ค่าล่วงเวลา
 • พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร
 • ดูแลหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
 • จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร
 • สรรหาพนักงานตามอัตรากำลังคนของหน่วยงาน
 • สัมภาษณ์งานและจัดการทดสอบตามเงื่อนไขของตำแหน่งงาน
 • จัดการเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-37 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าประจำสาขาเมืองรังสิต/ลำลูกกา/รังสิต 2 (5 อัตรา) 15,000
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • เมืองรังสิต/ลำลูกกา/รังสิต 2
รายละเอียดงาน
 • พิมพ์ตั๋ว คีย์ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลสินค้าที่ลูกค้านำมาจำนำ
 • คิดดอกเบี้ย รับชำระดอกเบี้ย ขายทรัพย์หลุดจำนำ
 • ทำรายงานประจำวัน และรายงานประจำเดือน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีใจรักงานบริการ ซื่อสัตย์ อดทน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส (1 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • ทำโฆษณาเชิงเทคนิคตามระบบ เช่น Facebook Google Line
 • วิเคราะห์ข้อมูล
 • เสนอรูปแบบและเทคนิคใหม่
 • ส่งสือโฆษณาออกสู่เครื่องมือภายนอก
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถด้านการโฆษณา คิดข้อความ เขียนบทความ และสื่อสารกับผู้ชม
 • มีประสบกบการณ์ด้าน Digital Marketing
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
System Support (2 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาของผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
 • ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • รับเรื่องและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของฝ่าย IT
 • รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ ของฝ่าย IT
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Support User
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายไอที (1 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • จัดเตรียมเอกสาร/ประสานงาน/ติดตาม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22-28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศ
 • ใช้โปรแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีประสบการณ์การทำงานธุรการมาอย่างน้อย 1 ปี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่การเงิน (2 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • ติดต่อประสานงานกับสาขา,ธนาคารและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามใบเสร็จและค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
 • รับผิดชอบวงเงินสดย่อย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบอดทน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ (Microsoft , อื่นๆ)
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
วิธีการสมัคร
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง
บริการรับจำนำทรัพย์ จำนำกระเป๋า จำนำทอง ให้ราคาสูงที่สุด

โรงรับจำนำเอกชนมาตรฐาน ให้บริการเสมือนสถาบันการเงิน

Easy Money โรงรับจำนำเจ้าใหญ่ที่สุดในไทย ให้บริการรับจำนำทรัพย์ในราคาที่สูงที่สุดเท่าที่สภาพทรัพย์จะเอื้ออำนวย
ทั้งรับจำนำสินค้าแบรนด์เนม จำนำทองและอื่น ๆ

จำหน่ายสินค้ามือสองหลุดจำนำ ของแท้แน่นอน สภาพดี ราคาถูก!

Easy Money Shop จำหน่ายสินค้ามือสองหลุดจำนำคุณภาพดี

ทางเลือกใหม่ Smart Choice เลือกซื้อสินค้าหลุดจำนำจาก Easy Money Shop ได้ในราคาถูก คุณภาพดี
ทั้งของแบรนด์เนม เพชร ทองหลุดจำนำ และอื่นๆ อีกมากมาย

ประเมินราคาออนไลน์

ตรวจสอบและทราบมูลค่าจำนำทรัพย์ของคุณได้ง่ายๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยข้อมูลที่แม่นยำจากผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์ในวงการมามากกว่า 10 ปี พร้อมรับประกันราคาเมื่อนำมาจำนำกับเรา ผ่านทาง Mobile Application ทั้งบน และ

ประเมินราคาออนไลน์
ประเมินราคาออนไลน์
ประเมินราคาออนไลน์
Easy Smart
Easy Smart ส่งดอกเบี้ยออนไลน์
บริการรับจำนำทรัพย์ จำนำกระเป๋า จำนำทอง ให้ราคาสูงที่สุด

Easy Smart แอปพลิเคชันส่งดอกเบี้ยออนไลน์

ตรวจสอบสถานะตั๋วจำนำของคุณผ่าน Application ได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมการแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกงวดชำระ ง่ายๆ แค่โหลดทั้งใน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นส่งดอกเบี้ยออนไลน์ บน App Store และทาง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นส่งดอกเบี้ยออนไลน์ บน Google Play

ศูนย์รวมสินค้าเเบรนด์เนมมือสอง พร้อมให้คุณได้เลือกซื้อ

Easy Money Outlet แหล่งขายเเบรนด์เนมมือสองของเเท้

เเอปพลิเคชัน Easy Money Outler จากโรงรับจำนำ Easy Money เปรียบเสมือนร้านเเบรนด์เนมมือ
สองร้านขายเพชรมือสอง เเละร้านขายสินค้าคุณภาพอีกมากมาย ดาวน์โหลดได้เลย !

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นส่งดอกเบี้ยออนไลน์ บน App Store และทาง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นส่งดอกเบี้ยออนไลน์ บน Google Play