ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร โรงรับจำนำอีซี่มันนี่
Easy Money Shopping Easy Money Shopping
สมัครงานกับโรงรับจำนำอีซี่มันนี่ สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(Time Attendance) (1 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • บันทึกข้อมูลตารางกะการทำงาน
 • บันทึกข้อมูลใบลา
 • ตรวจสอบรายงานการมาทำงาน
 • บันทึกค่าล่วงเวลา
 • บันทึกข้อมูลสวัสดิการ
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่กราฟฟิก (3 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • ร่วมงานกับทีม Digital Marketing เพื่อสร้างสรรค์งาน คอนเทนต์ โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ
 • ปรับแต่งรูปภาพสินค้าเพื่อสร้าง emotional ให้กับสินค้า
 • มีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการ Live ผ่านช่องทาง Facebook Page
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator,Photoshop,Motion VDO ต่างๆได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook Instragram 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอได้ในระดับดี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าประจำสาขา สายไหม/มีนบุรี/หทัยมิตร (กรุงเทพมหานคร) (5 อัตรา) 12,000 + ค่ารองชีพ 2,000 บาท
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี/หทัยมิตร)
รายละเอียดงาน
 • พิมพ์ตั๋ว คีย์ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลสินค้าที่ลูกค้านำมาจำนำ
 • คิดดอกเบี้ย รับชำระดอกเบี้ย ขายทรัพย์หลุดจำนำ
 • ทำรายงานประจำวัน และรายงานประจำเดือน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีใจรักงานบริการ ซื่อสัตย์ อดทน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
IT Support (7 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาของผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
 • ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • รับเรื่องและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของฝ่าย IT
 • รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ ของฝ่าย IT
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์/สารสนเทศ
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
เจ้าหน้าที่การเงิน (1 อัตรา) ตามตกลง
สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สำนักงานใหญ่
รายละเอียดงาน
 • ติดต่อประสานงานกับสาขา,ธนาคารและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามใบเสร็จและค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
 • รับผิดชอบวงเงินสดย่อย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบอดทน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ (Microsoft , อื่นๆ)
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาท/ปี
 • สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย
 • สวัสดิการพนักงานอุปสมบท, สมรส, คลอดบุตรคนแรก
 • เงินล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส, ปรับเงินประจำปี
 • ประกันกลุ่ม
วิธีการสมัคร
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง
บริการรับจำนำทรัพย์ จำนำกระเป๋า จำนำทอง ให้ราคาสูงที่สุด

โรงรับจำนำเอกชนมาตรฐาน ให้บริการเสมือนสถาบันการเงิน

Easy Money โรงรับจำนำเจ้าใหญ่ที่สุดในไทย ให้บริการรับจำนำทรัพย์ในราคาที่สูงที่สุดเท่าที่สภาพทรัพย์จะเอื้ออำนวย
ทั้งรับจำนำสินค้าแบรนด์เนม จำนำทองและอื่น ๆ

จำหน่ายสินค้ามือสองหลุดจำนำ ของแท้แน่นอน สภาพดี ราคาถูก!

Easy Money Shop จำหน่ายสินค้ามือสองหลุดจำนำคุณภาพดี

ทางเลือกใหม่ Smart Choice เลือกซื้อสินค้าหลุดจำนำจาก Easy Money Shop ได้ในราคาถูก คุณภาพดี
ทั้งของแบรนด์เนม เพชร ทองหลุดจำนำ และอื่นๆ อีกมากมาย

ประเมินราคาออนไลน์

ตรวจสอบและทราบมูลค่าจำนำทรัพย์ของคุณได้ง่ายๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยข้อมูลที่แม่นยำจากผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์ในวงการมามากกว่า 10 ปี พร้อมรับประกันราคาเมื่อนำมาจำนำกับเรา ผ่านทาง Mobile Application ทั้งบน และ

ประเมินราคาออนไลน์
ประเมินราคาออนไลน์
ประเมินราคาออนไลน์
ส่งดอกเบี้ยออนไลน์
Easy Smart ส่งดอกเบี้ยออนไลน์

ตรวจสอบสถานะตั๋วจำนำของคุณผ่าน Application ได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมการแจ้งเตื่อนเพื่อให้ไม่พลาดทุกงวดชำระ ง่ายๆ แค่โหลดทั้งใน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นส่งดอกเบี้ยออนไลน์ บน App Store และทาง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นส่งดอกเบี้ยออนไลน์ บน Google Play